noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

gospodarski portal koroške regije

Registracija posameznika     Registracija podjetja


Posameznik

* Vnesite svoje podatke. Registracija je za študente oz. ostale posameznike brezplačna.

 

* Geslo je lahko dolgo med 8 in 20 znaki, vsebuje pa lahko le črke in številke.

* Vnesite naziv podjetja, kjer ste zaposleni oz. šole, če ste študent. Če ste brezposeln, pustite prazno.

* Označite, če ste študent.

* Označite področje šolanja oz. dela.

* Vpišite svoja znanja oz. kompetence.

Aktualno


Vpisi v študijskem letu 2021/2022 na redni in izredni študij v višješolska študijska programa:

  • STROJNIŠTVO
    inženir/inženirka strojništva
  • MEHATRONIKA
    inženir/inženirka mehatronike

PRVI PRIJAVNI ROK od 15. februarja do 18. marca 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK od 24. do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija