noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

gospodarski portal koroške regije

Naročnina


Ponudniki opreme

200 € / leto

 • objava oglasov
 • ponudba opreme
 • izvajanje tečajev
 • izvajanje delavnic
 • dostop do podjetij

Podjetja

200 € / leto

 • objava razpisov
 • izvajanje prakse
 • ponudba štipendij
 • objava oglasov
 • iskanje diplomantov

Dijaki in študentje

brezplačno

 • osebna predstavitev
 • objava projektov
 • iskanje prakse
 • pridobitev štipendije
 • iskanje zaposlitve

Aktualno


Vpisi v študijskem letu 2021/2022 na redni in izredni študij v višješolska študijska programa:

 • STROJNIŠTVO
  inženir/inženirka strojništva
 • MEHATRONIKA
  inženir/inženirka mehatronike

PRVI PRIJAVNI ROK od 15. februarja do 18. marca 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK od 24. do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija