noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

gospodarski portal koroške regije

Objave


Filter

Praksa, študentsko delo, štipendije


2021-01-27
12:51:59


Podjetje Tesnila GK d.o.o. in Višja strokovna šola Ravne sodelujemo že vrsto let in sicer na področju izvajanja obvezne prakse, študentskega dela in štipendiranja. Zadnje leto smo se kot lokalno podjetje vključili tudi v izvedbo informativnih dni za bodoče študente.

V našem podjetju se ukvarjamo s proizvodnjo izdelkov iz gume za različne industrije. Najvišji delež izdelkov proizvajamo za avtomobilsko industrijo. Kljub temu, da smo srednje veliko podjetje, sami razvijamo in konstruiramo izdelke, imamo lastno orodjarno, proizvodnjo in deloma avtomatizirano kontrolo izdelkov. Tudi velik del proizvodnje je avtomatiziran.

Skozi obvezno prakso ter študentsko delo že zelo hitro spoznamo perspektivne kandidate za naše podjetje, zato jih po koncu šolanja tudi zaposlimo.

Cenimo zelo dobro sodelovanje s šolo ter njihov trud po sodelovanju z lokalnim gospodarstvom.


   oglas


   Tesnila GK proizvodnja in trženje izdelkov iz gume d.o.o.

Aktualno


Vpisi v študijskem letu 2021/2022 na redni in izredni študij v višješolska študijska programa:

  • STROJNIŠTVO
    inženir/inženirka strojništva
  • MEHATRONIKA
    inženir/inženirka mehatronike

PRVI PRIJAVNI ROK od 15. februarja do 18. marca 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK od 24. do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija