noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

gospodarski portal koroške regije

Objave


Filter

Študentom nudimo priložnosti


2021-01-22
12:07:25


S Šolskim centrom Ravne na Koroškem sodelujemo že vrsto let. Naše sodelovanje ocenjujemo kot zelo uspešno. Na izvedbo praktičnega pouka gledamo z dveh vidikov. Študentje pridobijo neprecenljive izkušnje, saj vsakemu od njih nudimo priložnost, da pokaže svojo dodano vrednost, mi pa pridobimo možnost, da spoznamo potencialni bodoči kader. Praktično delo in spremljanje kandidata prav tako ponuja možnost, da kandidat spozna podjetje in njegovo organizacijsko strukturo, mi pa lahko presodimo, če kandidat živi tiste vrednote, ki jih živi podjetje. Verjamemo namreč, da lahko skupaj dosegamo zastavljene cilje le takrat, ko sledimo istemu poslanstvu in imamo podobne vrednote.Zelo nas veseli tudi dejstvo, da s predstavniki šole odlično komuniciramo, saj so vedno na voljo za predloge, morebitno pomoč in usmeritve.


   predstavitev


   Plastika Skaza d. o. o.

Aktualno


Vabljeni na spletni informativni dan v petek 12. 2. 2021 ob 11:00 uri na tej povezavi. Informativni dan bomo ponovili v petek 12. 2. 2021 ob 17:00 uri in v soboto, 13. 2. 2021 ob 11:00 uri.

Vpisi v študijskem letu 2021/2022 na redni in izredni študij v višješolska študijska programa:

  • STROJNIŠTVO
    inženir/inženirka strojništva
  • MEHATRONIKA
    inženir/inženirka mehatronike

PRVI PRIJAVNI ROK od 15. februarja do 18. marca 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK od 24. do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija