noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

gospodarski portal koroške regije

Objave


Filter

Innoduler – družinska tradicija, prepletena z inovativnim duhom


2021-01-20
17:05:49

Povezava


https://www.duler.si/

Priloge


Podjetje Duler je pred več kot 35 leti v svoji obrtni delavnici ustanovil Matjaž Duler. Podjetju je do danes uspelo ustvariti ugled v okolju, v katerem deluje in pridobiti dolgoročne poslovne partnerje. Nedavno se je iz Pameč razširilo v Šentjanž, kjer je vzpostavilo nov tehnološko razvojni center. Po tem, ko je v solastništvo podjetja vstopila avstrijska družba Innofreight, se je podjetje Duler preimenovalo v Innoduler. S pomočjo novega poslovnega partnerja so naročila po celotni Evropi močno poskočila in iz meseca v mesec podirajo rekorde. Zaradi hitrega in uspešnega razvoja smo v zadnjem obdobju svojo ekipo izdatno povečali in trenutno zaposlujemo okoli 150 strokovnjakov. S svojimi partnerji zagotavljamo celovite rešitve, ki zadovoljujejo potrebo po zvarjenih stojnih delih. Naši temeljni konkurenčni prednosti sta prilagodljivost in zanesljivost, saj zadostujemo različne potrebe naših partnerjev, s katerimi predano sodelujemo v celotnem procesu celovitih rešitev. Gradimo podjetje, ki temelji na vrednotah, v katere verjamemo in jim skušamo slediti. Verjamemo v poštenost, zaupanje, obojestransko zadovoljstvo, partnerski odnos in tradicijo prihodnost. Si želite postati del naše ekipe?


   predstavitev


   Innoduler d.o.o.

Aktualno


Vpisi v študijskem letu 2021/2022 na redni in izredni študij v višješolska študijska programa:

  • STROJNIŠTVO
    inženir/inženirka strojništva
  • MEHATRONIKA
    inženir/inženirka mehatronike

PRVI PRIJAVNI ROK od 15. februarja do 18. marca 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK od 24. do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija