noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

Objave


Filter

Priznanja Skupnosti VSŠ predavateljema, mentorju praktičnega izobraževanja in študentu


2024-01-22
08:38:11


Komisija za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije je 18. 1. 2024 izvedla 13. konferenco o kakovosti v višjih strokovnih šolah z naslovom Spodbujanje poklicnih in podjetniških kompetenc v višjem strokovnem šolstvu.

V okviru konference so podelili priznanja za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega šolstva, najboljša diplomska dela in najboljše mentorje v podjetju.

Med prejemniki priznanj za izjemne uspehe in dosežke pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju višjega šolstva sta tudi dva predavatelja Višje strokovne šole Ravne na Koroškem:

mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž. str. in dr. Vinko Močilnik.

V kategoriji najboljša diplomska dela je prejel priznanje naš diplomant Jan Verbole, inž. str. ki je pripravil diplomsko nalogo z naslovom: »Napetostna analiza vlečne rude stroja za proizvodnjo biomase v podjetju Verbole, d. o. o.«, pod mentorstvom predavatelja dr. Vinka Močilnika in mentorja v podjetju Vida Marzelja, mag. inž. str. Jan Verbole je na konferenci sodeloval tudi s plakatom, kjer je povzel glavne ugotovitve svoje diplome.

Priznanje v kategoriji najboljši mentor praktičnega izobraževanja v podjetju je prejel Gašper Fašun, mag. fiz., iz podjetja SIJ Ravne Systems.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj.

Na letošnji konferenci za kakovost smo v sklopu okrogle mize prisluhnili podjetniku Ivo Boscarolu, ustanovitelju podjetja Pipistrel, ki je izpostavil prednosti in izzive povezovanja izobraževanja s podjetji ter se dotaknil tudi drugih aktualnih izzivov, predvsem delovnih vrednot mlajše generacije. Svoje izkušnje so delili tudi iz podjetja Aluminium Kety Emmi. Dr. Ana Vovk je osvetlila pomembnost trajnostnega razvoja in odgovornega življenjskega sloga.

V okviru referatov so bili predstavljeni referati in projekti, ki spodbujajo poklicne in podjetniške kompetence med študenti v višjem strokovnem šolstvu.


   oglas


   Višja strokovna šola Ravne

Aktualno


Seminar Varnost fotovoltaičnih sistemov

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanj na temo najnovejših tehnologij s področja varnosti fotovoltaičnih sistemov, načrtovanja tipskih razdelilcev, strelovodne inštalacije in prenapetostne zaščite za sončne elektrarne ter hranilnikov električne energije, ki bodo potekale 10. maja 2023 v prostorih Višje strokovne šole Ravne, na naslovu Koroška cesta 10, Ravne na Koroškem.

Več ...


Dan sodobnih tehnologij 2023

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanj in predstavitev na temo najnovejših tehnologij s področja strojništva in mehatronike, ki bodo potekala 24. maja 2023 v prostorih Višje strokovne šole Ravne, na naslovu Koroška cesta 10, Ravne.

Več ...


Novi laboratoriji na Višji strokovni šoli Ravne

Laboratorij za ugotavljanje mehanskih lastnosti gradiv in mehanskih komponent

  • stroj za natezni preizkus,
  • stroj za preizkušanje udarne žilavosti,
  • merilnik trdote (Rockwell, Brinell, Vickers),
  • merilnik mikrotrdote z mikroskopom za opazovanje mikrostrukture.

Vsi stroji so podprti z računalniško obdelavo merilnih rezultatov in služijo za izvajanje vaj v okviru raznih predmetov. Poleg študijskih obveznosti se v laboratoriju izvajajo tudi meritve za potrebe gospodarstva.

Laboratorij za krmilno in regulacijsko tehniko

  • 10 učnih panelov z desetimi najbolj pogostimi aplikacijami,
  • 18 računalnikov, povezanih v računalniško omrežje z vso programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje vaj v okviru raznih predmetov. Kadar v laboratoriju ne potekajo vaje, je laboratorij v prostem dostopu – za študente, diplomante ali za potrebe gospodarstva.

Laboratorij za robotiko in procesno avtomatizacijo

  • industrijski robot ABB IRB140,
  • 12 učnih panelov za načrtovanje in sestavljanje krmilnih sistemov,
  • 16 računalnikov, povezanih v računalniško omrežje z vso programsko opremo, potrebno za izvajanje vaj v okviru raznih predmetov. Kadar v laboratoriju ne potekajo vaje, je laboratorij v prostem dostopu za študente, diplomante ali za potrebe gospodarstva.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija