Anketa

diplomantov višje šole Ravne


V samoevalvacijsko poročilo, ki ga višje strokovne šole pripravijo za posamezno šolsko leto, moramo vključiti tudi informacije o diplomantih. Prosimo vas, če lahko odgovorite na pet kratkih vprašanj.